Od października 2007 pracuje z sukcesem układ skojarzonej produkcji prądu i ciepła z blokiem ORC

KWK 9000kW – 1500kWel + 7200kWt w Ostrowskim Zakładzie
Ciepłowniczym S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim