POLYTECHNIK szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo, które nie pozwala na żadne kompromisy. Stosujemy szereg urządzeń i rozwiązań technicznych, które gwarantują wysoki poziom zabezpieczenia i ochrony.


Pierwszym elementem tego układu jest sterownik z odpowiednio skonfigurowanym programem. W sposób ciągły monitoruje istotne parametry i zbiera sygnały z czujników zapobiegając przekroczeniu ich granicznych wartości. Generuje również alarmy w przypadku wystąpienia usterek.

[Rozmiar: 18728 bajtów]


[Rozmiar: 13929 bajtów]


W instalacjach stosowane są układy podające paliwo o specjalnej konstrukcji uniemożliwiające cofnięcie się ognia z paleniska. Osiągnięto to dzięki poczwórnemu zabezpieczeniu:
  • sterowanie
  • atestowana klapa ogniowa lub zasuwa ogniowa
  • podawacz celkowy
  • instalacja tryskaczowa na ślimaku podawczym lub zbiorniku pośrednim skojarzona z termicznym bezpiecznikiem
Klapa ogniowa z ślimakiem
podawczym
 

[Rozmiar: 6342 bajtów]


[Rozmiar: 11811 bajtów]
Zasuwa ogniowa nad
zbiornikiem pośrednim
popychacza hydraulicznego
Termiczny bezpiecznik
cofnięcia się ogniaStosujemy zwielokrotnienie aparatury kontrolnej w istotnych punktach instalacji co daje większą pewność działania i eliminuje częste przestoje kotła.