Układy transportujące paliwo są dobierane w zależności od rodzaju materiału opałowego. Paliwo suche, takie jak trociny lub pył drzewny, dostarcza się zazwyczaj przy zastosowaniu transporterów ślimakowych. Podobnie materiał opałowy jest pobierany z magazynu za pomocą ślimakowych wygarniaczy silosu.

 

[Rozmiar: 13891 bajtów] [Rozmiar: 14456 bajtów] [Rozmiar: 8344 bajtów]

Silos paliwa
suchego

Ślimaki transportowe

Wygarniacz silosu
 Do transportu paliwa mokrego, takiego jak zrębki czy kora wykorzystujemy podajniki łańcuchowe lub hydrauliczne.
Z silosu magazynującego materiał jest dostarczany przez hydrauliczne wygarniacze podłogowe.[Rozmiar: 14032 bajtów] [Rozmiar: 10495 bajtów] [Rozmiar: 11353 bajtów]

Podajnik łańcuchowySilos


 
[Rozmiar: 10657 bajtów] [Rozmiar: 7665 bajtów] [Rozmiar: 10266 bajtów]

Wygarniacz hydrauliczny tzw. "ruchoma podłoga"
współpracujący z podajnikiem łańcuchowym
   
 


Układy transportowe są wyposażone w specjalne czujniki i fotokomórki, które informują czy transport paliwa przebiega prawidłowo. Dzięki temu w przypadku powstania zatoru lub innej usterki obsługa jest informowana o ich zaistnieniu. Pozwala to uniknąć uszkodzenia urządzeń oraz ułatwia lokalizację i usunięcie przyczyn.