W naszych instalacjach stosujemy między innymi multicyklonowe systemy odpylania. Dzięki temu nasze kotły spełniają dopuszczalne przez normy poziomy emisji pyłów, gwarantując ekologiczne spalanie biomasy. Eliminacja tych zanieczyszczeń przyczynia się również do poprawy warunków pracy wentylatorów spalin, są one mniej obciążane. Zapobiega to zabrudzeniu kanałów odprowadzających spaliny. Skutkuje to poprawą bezpieczeństwa, dzięki ograniczeniu możliwości zaprószenia ognia w ich wnętrzu.

  [Rozmiar: 18728 bajtów]
  Zespół dwóch multicyklonów

[Rozmiar: 13891 bajtów]
[Rozmiar: 14456 bajtów]
Multicyklon i wentylator
spalin

Multicyklon ze ślimakiem
odprowadzającym popiół

 
 
W celu jeszcze lepszego oczyszczenia gazów spalinowych stosujemy układy filtrujące. W naszej ofercie są elektrofiltry i filtry oczyszczane sprężonym powietrzem. Firma POLYTECHNIK stosując instalacje filtracyjne i odzysku ciepła przyczynia się znacznie do ograniczenia szkodliwych emisji.  


[Rozmiar: 21670 bajtów] [Rozmiar: 26101 bajtów]

Filtr workowy