W pełni zautomatyzowane sterowanie i regulacja instalacji na biomasę następuje za pomocą programowanego sterownika logicznego SPS (sterownik PLC Siemens S7-300) według programu opracowanego przez POLYTECHNIK .

 
[Rozmiar: 6537 bajtów] [Rozmiar: 15060 bajtów]

Sterownik PLC
Sterownia kotłowni


Dzięki wizualizacji i oprogramowaniu sterującemu możliwy jest wgląd we wszystkie najważniejsze dane dotyczące pracy instalacji oraz bezpośrednie lub zdalne sterowanie i regulowanie elementów instalacji. Sterowanie i wgląd w system realizowane są również dzięki zastosowaniu panelów sterujących OP-7 (Siemens), wyposażonych w wyświetlacze alfanumeryczne i zestaw przycisków funkcyjnych lub paneli dotykowych typu TP-170.
 

 
   

Dzięki zastosowaniu sterownika proces spalania jest kontrolowany i regulowany przez zmianę parametrów:

 • zawartości tlenu
 • temperatury paleniska
 • temperatury spalin
 • temperatury spalania
 • ilości i częściowo wilgotności paliwa - nawilżanie
 • temperatury medium grzewczego
 • mocy kotła.


 • Proces spalania odbywa się automatycznie - począwszy od dostarczenia biomasy, przez sterowanie i regulację procesów spalania, po sterowanie pompami. Dzięki wizualizacji możliwe jest nie tylko otrzymanie obrazu na ekranie, zapisanie danych w pamięci (archiwizacja danych), ale również zmiana w każdej chwili poprzez komputer i modem wartości zadanych poszczególnych parametrów w sposób zdalny .

  [Rozmiar: 1197477 bajtów]
  [Rozmiar: 23178 bajtów]

  Ekrany wizualizacji
  procesu
     


  [Rozmiar: 8983 bajtów] [Rozmiar: 9362 bajtów] [Rozmiar: 6153 bajtów]
  Wnętrze szafy sterowniczej Panel TP 177B