Biomasa to modne ostatnio paliwo energetyczne, definiowane jako "wszystko co powstało w wyniku roślinnej fotosyntezy". W porównaniu z konwencjonalnymi paliwami, takimi jak olej i gaz, biomasa ma zamknięty obieg CO2, co oznacza, że powstający podczas spalania CO2 jest ponownie przyjmowany przez rosnące rośliny.

W instalacjach kotłowych firmy POLYTECHNIK zastosowane może być następujące paliwo:

1. mokra kora (wielkość 40-70mm, pojedyncze łyka z korą średnicy 30mm i długości 400mm, maksymalny udział w paliwie 40%),
[Rozmiar: 195710 bajtów]
2. zrębki suche i mokre (wielkość 20-50 mm, maksymalny udział w paliwie 100%),
[Rozmiar: 190420 bajtów]
3. trociny:
 • suche (maksymalny udział w paliwie 60%)
 • mokre ( maksymalny udział w paliwie 40%)
 • [Rozmiar: 190420 bajtów]
  4. wierzba energetyczna (maksymalny udział w paliwie 50%),
  [Rozmiar: 73064 bajtów]
  5. ziarna zbóż,
  [Rozmiar: 78588 bajtów]
  6. słoma (maksymalny udział w paliwie 40%)
  [Rozmiar: 76018 bajtów]  7. pył drzewny (maksymalny udział w paliwie 10%)


   

  Uwaga: Maksymalna wilgotność względna wszystkich podanych powyżej paliw, pojedynczo lub w mieszance, może wynosić maks. 50 % (wilgotność bezwzględna 100 % atro).