I. Definicje wilgotności wg PN-EN 844-4:2002:

Wilgotność - masa wody zawarta w drewnie wyrażona jako procentowy udział w masie całkowicie suchego drewna.