II. Zależność pomiędzy wilgotnością względną i bezwzględną, a wartością opałową drewna.

 

 

Wilgotność względna - to stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna w stanie mokrym, wyrażony w procentach.
Wilgotność bezwzględna - to wyrażony w procentach stosunek wody zawartej w drewnie do masy drewna w stanie całkowicie suchym.

 

Biomasa Masa {b}
w t/(ha a)
Średnie
wartości
opałowe
w MJ/kg
Roczne
wydajności
paliwa
w GJ/(ha a)
Ekwiwalent
oleju
opałowego
w l/(ha a)
Pozostałości Odpady drewna 1 15,5 15,5 431
Słoma zbożowa 5 14,5 72,5 2,01
Słoma rzepakowa 3,5 14,5 50,8 1,410
Siano 4 14,5 58,0 1,611
Rośliny energetyczne Plantacje
(np. topoli i
wierzby)
12 15,5 186 5,167
a= paliwo przede wszystkim w stanie wilgotnym (45-55% wilgotności względnej)
b= przy wilgotności względnej 15%